Naam project

CommonEasy

Werkzaamheden

UX, Support & content

Resultaat

commoneasy.nl

Datum

Feb. 2017 - heden

Dé nieuwe manier van zekerheid voor modern werkenden

CommonEasy is een platform waarmee deelnemers zichzelf met behulp van hun sociale netwerk in hun eigen zekerheid kunnen voorzien. De schade wordt teniet gedaan op basis van een schenking, aangedragen adhoc oplossingen en wederkerigheid van de deelnemers onderling.

Hoe werkt CommonEasy?

CommonEasy werkt op basis van sociale controle en vertrouwen in plaats van wantrouwen en bureaucratie.
Er is dus in geen geval sprake van een verzekerings-overeenkomst die tot stand komt door een polis.

Er is bij schade in deze zin dus ook geen sprake van een claim, maar van een situatie die opgelost kan worden.

Meer weten? Neem contact op!
Mail LennertBel Lennert